FastFails.com @mapuaninhinyero: Seriously, dad’s never fail to get into my nerves. Like WTF wala ka na bang ibang alam kung hindi pagtaasan ako ng boses putangina

from http://twitter.com/mapuaninhinyero
Seriously, dad’s never fail to get into my nerves. Like WTF wala ka na bang ibang alam kung hindi pagtaasan ako ng boses putangina